Ανταλλαγή καλών πρακτικών στο πλαίσιο του εργου Μove on Green

2014-12-23 21:19

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του διακρατικού ευρωπαϊκού έργου MOVE ON GREEN, η Περιφέρεια Ηπείρου

συμμετείχε στις εργασίες ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών.

Το έργο MOVE ON GREEN (MOG) υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IVC και, στο πλαίσιο των εργασιών του, περιφέρειες και οργανισμοί από την Ευρώπη συνεργάζονται από κοινού με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και επιτυχημένων πρακτικών στον τομέα της βιώσιμης μετακίνησης και της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης περιοχών με χαρακτηριστικά απομόνωσης (απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα). Στόχος του έργου είναι η διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών που μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία το πρόβλημα της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης περιοχών που εξαιτίας της χαμηλής ζήτησης ή της απομακρυσμένης γεωγραφικής θέσης τους δεν μπορούν να συντηρήσουν τακτικές συγκοινωνιακές γραμμές.

Στο πλαίσιο των εργασιών ανταλλαγής και συνεργασίας με τους διακρατικούς εταίρους του έργου, η Περιφέρεια Ηπείρου προχώρησε στην ανάλυση και μελέτη δύο επιτυχημένων πρακτικών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο ιδιαίτερο περιβάλλον της Περιφέρειας.

Η μία πρακτική που υλοποιείται και εφαρμόζεται στην Αυστρία (Περιφέρεια Burgenland) αφορά στη λειτουργία ενός Περιφερειακού Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (bike sharing) και γενικότερα στην ανάπτυξη σύγχρονων ποδηλατικών υποδομών με τρόπο τέτοιο, ώστε το ποδήλατο να αποτελέσει ένα εναλλακτικό μέσο που συμπληρώνει το υφιστάμενο συγκοινωνιακό δίκτυο και βελτιώνει τις υπηρεσίες μετακίνησης στις αγροτικές περιοχές.  

Η δεύτερη πρακτική που εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία στην Επαρχία Burgos (Ισπανία) αφορά στην παροχή υπηρεσιών συγκοινωνίας κατευθυνόμενων από τη ζήτηση. Πρόκειται για ευέλικτες μορφές συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης (transport on demand) που βασίζονται στο σκεπτικό ότι συγκεκριμένα δρομολόγια που εξυπηρετούν απομακρυσμένες περιοχές μπορούν να λειτουργούν μόνο όταν υπάρχει ζήτηση, π.χ. ύστερα από έγκαιρο αίτημα κάποιου επιβάτη. Με την πρακτική αυτή αποφεύγονται τα άσκοπα δρομολόγια, εξοικονομώντας πόρους και μειώνοντας τις εκπομπές αερίων, και ταυτόχρονα αυξάνεται το επίπεδο της εξυπηρέτησης των εν λόγω περιοχών, καθώς οι κάτοικοι έχουν στη διάθεσή τους πλέον συγκοινωνιακές υπηρεσίες όποτε τις χρειαστούν.

Οι εργασίες ανταλλαγής περιελάμβαναν, πέρα από τη συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης των καλών αυτών πρακτικών, επιτόπιες επισκέψεις για την καλύτερη και σε βάθος μελέτη των χαρακτηριστικών τους, ώστε να καταστεί δυνατή η επιτυχής μεταφορά, προσαρμογή και υιοθέτηση στο ιδιαίτερο περιβάλλον και τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του έργου www.moveongreen.eu.