Ανακοίνωση Δημάρχου Ηγουμενίτσας

2014-09-25 19:25

Από τον Δήμο Ηγουμενίτσας εξεδόθη η κάτωθι ανακοίνωση:

Καλούνται άπαντες οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου και έχουν εναποθέσει τυχόν εμπορεύματα,  τραπεζοκαθίσματα και άλλες κατασκευές επί πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων, χωρίς να τους έχει διατεθεί ανάλογη άδεια από τη Δημοτική Αρχή, να τις απομακρύνουν άμεσα!

Τους κάνουμε γνωστό ότι πρόθεση της Δημοτικής αρχής είναι, σεβόμενη τη γενική πεποίθηση των δημοτών , να τηρηθεί κατά γράμμα ο υφιστάμενος "Κανονισμός Λειτουργίας Πεζοδρομίων"

Προς αυτή την κατεύθυνση  θα διενεργηθούν , από την 1 Οκτωβρίου2014, αυστηροί  και συστηματικοί έλεγχοι από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα. Κατά συνέπεια, από την ως άνω ημερομηνία και εντεύθεν τους καθιστούμε αποκλειστικά υπεύθυνους για την επιβολή , σε βάρος τους, τυχόν κυρώσεων στην περίπτωση μη συμμόρφωσης στις διατάξεις του παραπάνω Κανονισμού, σε μια οικονομικά δύσκολη , για όλους μας,  χρονική περίοδο.

Υπολογίζουμε στην άμεση συνεργασία του εμπορικού κόσμου καθώς και των επιχειρηματιών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ, εστιατόρια, μπαρ) προς την κατεύθυνση αυτή, για το κοινό συμφέρον και την ποιοτική βελτίωση της εικόνας της πόλης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ