Αναβολή συνεδρίασης Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων Περιφέρειας Ηπείρου

2013-06-12 19:00

 

 Λόγω της απεργίας που έχουν κηρύξει η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 13/6/2013  συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Περιφέρειας αναβάλλεται για την ερχόμενη Τρίτη, ώρα 10 π.μ.

 

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1) Έγκριση πρακτικών προηγουμένης συνεδρίασης.

2)Εκλογή Αντιπροέδρου.

3)Έγκριση πρακτικού πενταμελούς επιτροπής τοποθέτησης δικαιούχων παραγωγών και επαγγελματιών στις θέσεις των λαϊκών αγορών των περιοχών Πάργας και Καναλακίου του Δήμου Πάργας της Π.Ε. Πρέβεζας.

4) Παράταση λειτουργίας του ωραρίου καταστημάτων στο ιστορικό κέντρο της Πρέβεζας.

Προς υπογραφή οδεύει τέλος,  η σύμβαση για το έργο «Ανάδειξη παραδοσιακών λιθόστρωτων και πέτρινου γεφυριού Καβαλλαρίου», προϋπολογισμού 242.766,08 ευρώ, καθώς η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου, διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για το σχέδιο της σύμβασης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.