Ανάδοχοι και δημοπρατήσεις έργων στην Π.Ε θεσπρωτίας

2013-11-29 21:08

Αποφάσεις για έργα περιβάλλοντος, πολιτισμού και αποκατάστασης ζημιών στις τέσσερις περιφερειακές

ενότητες έλαβε, μεταξύ άλλων, στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Ειδικότερα για την Π.Ε. Θεσπρωτίας:

1) Αναδείχτηκε ο  ανάδοχος  του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες  οδού προς Σαγιάδα» προϋπολογισμού € 85.000. Ανάδοχος Σπυρίδων Τσιρώνης.

2) Εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο 2,7 χλμ. της επαρχιακής οδού Παραμυθιάς- Καριωτίου του Δήμου Σουλίου», προϋπολογισμού € 14.500. Ανάδοχος η Τερέζα Γαβρ. Τάτση.Εγκρίθηκε και έγινε οριστική παραλαβή της μελέτης για τον Αναδασμό  Πηγαδουλίων – Γεροπλατάνου.