Ανάδειξη ανάδοχων έργων για τις Π.Ε Θεσπρωτίας, Άρτας & Ιωαννίνων

2013-08-09 20:18

Κατά τη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

μεταξύ άλλων, ανέδειξε τους αναδόχους έργων στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, που αφορούν τις οδικές  υποδομές, το Αρδευτικό Μαργαρίτιου και αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Καλαμά.

 

Αναλυτικά ανάδοχοι κατά Περιφερειακή Ενότητα αναδείχτηκαν οι εξής:

 

 

Π.Ε. Θεσπρωτίας

«Συμπληρωματικές εργασίες στο έργο ‘Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 385.000 ευρώ

            (Ανάδοχος: Γ.Δ. Τζινιερης & ΣΙΑ Ε.Ε.)

«Αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Καλαμά», προϋπολογισμού 205.000 ευρώ

            (Ανάδοχος: Γ. Σδράλαγκας του Κωνσταντίνου ΕΔΕ)

 

Π.Ε. Άρτας

«Εργασίες αποκατάστασης 4ης επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ

            (Ανάδοχος: Α. Κιτσάκης ΕΔΕ)

«Αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση ροής στραγγιστικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ

            (Ανάδοχος: Α. Παπαϊωάννου ΕΔΕ)

«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο δρόμο Μεσόπυργος – όρια Νομού Άρτας», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ

            (Ανάδοχος: Γ. Μπαζούκης ΕΔΕ)

«Εργασίες αποκατάστασης του δρόμου Αθαμάνιο – Θεοδώριανα (θέση Σταυρός – Θεοδώριανα)», προϋπολογισμού 35.000 ευρώ

            (Ανάδοχος: Ευ. Καλλια ΕΔΕ)

 

Π.Ε. Ιωαννίνων

«Αποκατάσταση χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος της Ι.Μ. Πατέρων Ζίτσας», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ

            (Ανάδοχος: Λιανός Κ. Αναστάσιος & ΣΙΑ Ε.Ε.)

«Αποκατάσταση οδού Ιτέας», προϋπολογισμού 30.000 ευρώ

            (Ανάδοχος: Γ. Αυδίκος)

«Αποκατάσταση οδού ΚΤΕΟ – Κατσικά – Μπάφρα», προϋπολογισμού 20.000 ευρώ

            (Ανάδοχος: Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.)

«Αποκατάσταση οδού προς Ανθοχώρι Δωδώνης», προϋπολογισμός 15.000 ευρώ

            (Ανάδοχος: Μιχαήλ Ν. Πέτρου)

 

Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους διακήρυξης των ανοιχτών δημοπρασιών για τα έργα:

«Αποκατάσταση οδού Παλαιοχώρι Συρράκου προς Κοτομίστα», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ

«Αποκατάσταση βατότητας από Δραγοψά προς Πολύλοφο στη Χ.Θ. 2+00», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ

«Αποκατάσταση – προστασία οικίας Πατσούρα στο Ελληνικό Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ.