Έργο MedLS - Πρόγραμμα «Μεσογειακός Τρόπος Ζωής»

2014-09-04 21:26

Η Περιφέρεια Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, στο πλαίσιο των προσπαθειών της

για προώθηση και προβολή των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, υλοποιεί το Πρόγραμμα «Μεσογειακός Τρόπος Ζωής» (MedLS) που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Στόχος του προγράμματος

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση και η προώθηση του τουρισμού και του πολιτισμού των Eλληνικών και των Ιταλικών περιοχών, μέσω της δημιουργίας μιας κοινής επωνυμίας «Μεσογειακός Τρόπος Ζωής», η οποία θα σηματοδοτεί τις τοπικές ιδιαιτερότητες στους πιο αντιπροσωπευτικούς τομείς : γαστρονομία, χαρακτηριστικά προϊόντα, φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, προϊόντα χειροτεχνίας.

 

Δημιουργία Δικτύου «MedLS»

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου με κοινό σήμα - επωνυμία «MedLS», που θα χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση όλων των επιχειρήσεων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών στο χώρο των παραδοσιακών προϊόντων και του τουριστικού τομέα, ενώ θα προσελκύσει και νέα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο.

Η δημιουργία του Δικτύου MedLS έχει εμπορικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι έχει στόχο να ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες και τα πιο παραδοσιακά προϊόντα/υπηρεσίες τους μέσω της κατάρτισης κοινών υποχρεωτικών κανόνων που αφενός θα δώσουν τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες να πιστοποιούν την καλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών τους και αφετέρου, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και τον επιχειρηματικό τους αντίκτυπο σε τοπικό, αλλά και διεθνές επίπεδο.

Στην κατεύθυνση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων κατά τους προηγούμενους μήνες δημοσιοποίησε πρόσκληση σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα προς την επιχειρηματική κοινότητα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο δίκτυο.

Σήμερα η εν λόγω διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και έχουν επιλεγεί οι δέκα (10) επιχειρήσεις – υποψήφια μέλη του δικτύου MedLS οι οποίες είναι:

 

ΓΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΓΗ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΚΕΛΛΑΡΙ

Ν. ΚΟΛΙΟΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΟΛΙΘΙ

ΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΣΠΑΝΕΛΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΠΙΤΙΚΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

TO ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ