Έργα βελτίωσης κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων και παρόδων αυτής στην Ηγουμενίτσα.

2014-03-08 09:48

Με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνη προς το Δήμο Ηγουμενίτσας εκφράζεται η σύμφωνη

γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου "Βελτίωση κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων και παρόδων αυτής στην Π.Ε. 1", συνολικού προϋπολογισμού 7.250.000 ευρώ.

Επίσης, με έγγραφο προς το Δήμο Ηγουμενίτσας εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α. για τα σχέδια σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης υποέργων της πράξης "Προμήθεια εξοπλισμού του Τμήματος Ένταξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατών". Πρόκειται για τα υποέργα:

"Πακέτο 1: Υπολογιστές - Μηχανές γραφείου - Συσκευές εικόνας και ήχου - Διαδραστικοί πίνακες", προϋπολογισμού 6.570 ευρώ

"Πακέτο 2: Έπιπλα", προϋπολογισμού 2.701 ευρώ

"Λοιπός εξοπλισμός", προϋπολογισμού 569 ευρώ.