Έργα αποκατάστασης υποδομών

2014-08-19 20:06

Αποφάσεις για έργα, δημοπρατήσεις έργων, καθώς και αποκατάστασης υποδομών& συντήρησης

του οδικού δικτύου έλαβε μεταξύ άλλων, στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Αναλυτικά και σε ότι αφορά στο νομό Θεσπρωτίας ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Ανάδοχοι έργων για το νομό Θεσπρωτίας:

Με απόφαση της Ο.Ε. αναδείχθηκε ο ανάδοχος για τα έργπ:

1) «Αποκατάσταση ζημιών λόγω βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στον δρόμο Παλαιόκαστρο-Καρβουνάρι», προϋπολογισμού 246.000 ευρώ (Ανάδοχος: Κασσαβός Νικόλαος)

 

Δημοπρατήσεις έργων

Επίσης, η Ο.Ε. ενέκρινε τη δημοπράτηση των έργων:

1) «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου  Σύβοτα - Πέρδικα - Αγιά & Μορφάτι - Τζάρα», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ

2) «Αποκατάσταση ζημιών Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων στον κόμβο Ν. Σελεύκειας», προϋπολογισμού 53.000 ευρώ