Έργα αγροτικών υποδομών και περιβάλλοντος στο νομό Θεσπρωτίας

2014-05-30 22:38

Αποφάσεις για έργα στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες έλαβε στην  πρόσφατη συνεδρίαση της

η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Σε ότι αφορά στο νομό Θεσπρωτίας τα έργα είναι

Έργα Π.Ε. Θεσπρωτίας

1)Εγκρίθηκε  δαπάνη  για την ηλεκτροδότηση εγκατάστασης – ηλεκτροβάνας – του έργου «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας – Β’ φάση».

2)Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου  «Αποκατάσταση οδού από Μορφάτι έως Μεσοβούνι ΤΚ Σπαθαραίων», προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.

3)Εγκρίθηκαν οι διαγωνισμοί για την ανάδειξη αναδόχου για  «τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2014 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 20.182,41 ευρώ και για τον " Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 97.032,91 ευρώ.