Ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανάπλασης της κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων Ηγουμενίτσας

2013-07-15 18:24

 

Βελτίωση  κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων και παρόδων Ηγουμενίτσας

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για το συγκεκριμένο έργο ανέρχεται σε 7.624.535,59 ευρώ και φορέας

υλοποίησης είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την ανάπλαση της κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων για μήκος 1.300 μέτρων περίπου (και ένα μικρό τμήμα της που διέρχεται από την Πολεοδομική Ενότητα , καθώς και των παρόδων αυτής οδών Ναυσικάς, Μιμνέρμου, Σαπφούς και Αρχίλοχου, συνολικού μήκους 390 μ. περίπου. Αναλυτικά, θα γίνει διαπλάτυνση της οδού 49 Mαρτύρων στα 21 μέτρα, δημιουργία τοίχων αντιστήριξης,  κατασκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού, κατασκευή νησίδας στη μέση της οδού, καθώς και  δημιουργία τριών κυκλικών κόμβων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην εν λόγω οδό. Επιπλέον περιλαμβάνεται η πεζοδρόμηση και ηλεκτροφωτισμός στις οδούς Ναυσικάς, Μιμνέρμου, Αρχίλοχου και Σαπφούς.

Εργασίες σε τμήματα του οδικού δικτύου Πρέβεζας – Θεσπρωτίας- Ιωαννίνων

Η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε τους αναδόχους έργων αποκατάστασης νέων τμημάτων  του οδικού δικτύου. Ειδικότερα, ανάδοχος του έργου «Αποκατάσταση νέας κατολίσθησης σε τμήμα της Ε.Ο. Πρέβεζας – Αμμουδιάς», προϋπολογισμού 28.000 ευρώ αναδείχτηκε η εργοληπτική εταιρεία «Λαϊνάς Χρήστος ΕΔΕ» και του έργου «Αποκατάσταση δεξαμενών και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαρίου Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 25.000 ευρώ, ο Λιάνος Αναστάσιος του Κων/νου ΕΔΕ.

Συντήρηση – καθαρισμός εθνικού οδικού δικτύου

Στη συντήρηση, συμπλήρωση και καθαρισμό του πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Ηπείρου, προχωρεί η Περιφέρεια, καθώς στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε τους αναδόχους τεσσάρων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ. Συγκεκριμένα εργασίες θα γίνουν στις Ε.Ο. Ιωαννίνων- Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων – Κακαβιάς, Ιωαννίνων – Άρτας και Γέφυρα Καλογήρου- Πρέβεζα & Πρέβεζα – Ηγουμενίτσα.