Έναρξη λειτουργίας κοινωνικού φροντιστηρίου στην Ηγουμενίτσα

2014-11-20 10:40

Για 4η συνεχόμενη χρονιά η Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας, τα Φροντιστήρια Μέσης

Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Θεσπρωτίας, υλοποιούν το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ παρέχοντας ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ Εκπαιδευτική Φροντίδα και βοήθεια σε μαθητές του νομού, Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης, που επελέγησαν με αυστηρά κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Ήδη οι επιλεγέντες μαθητές έχουν ενταχθεί στα τμήματα των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών και παρακολουθούν μαθήματα, σύμφωνα με το πρόγραμμα και των τρόπο λειτουργίας που τέθηκαν από τους ανωτέρω δωρεάν παρόχους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και τα  Κέντρα Ξένων Γλωσσών:

Για τον τρόπο υλοποίησης του έργου, αφού υπάρχει απόλυτη  ασφάλεια, εμπιστοσύνη και εχεμύθεια και ο μαθητής εντάσσεται σε κανονικό τμήμα χωρίς να το γνωρίζουν οι υπόλοιποι.

Για το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

Για την αφιλοκερδή υλοποίηση της δράσης και την οικονομική ελάφρυνση των  οικογενειών.