Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στην Ηγουμενίτσα

2013-06-10 20:51

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ηγουμενίτσας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου

Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ηγουμενίτσας. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο παλιό Δημαρχείο του δήμου Ηγουμενίτσας Ελευθερίας 7 στα γραφεία του ΠΑΚΠΟ. Υπεύθυνη δήμου ΚΔΒΜ Στεφανοπούλου Δήμητρα Τηλ. 26653-60018

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ηγουμενιτσας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: 

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΩΡΕΣ

1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ
Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα-Διοίκηση Επιχειρήσεων 25
Αγροτική Επιχειρηματικότητα-Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25
Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού 25
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25


2) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον και καθημερινή ζωή 25

Πρακτικές συμβουλές(υγιεινής) διατροφής 25
 

3) ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Επεξεργασία Κειμένου –Διαδίκτυο (Ι) 50
Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50

Βάσεις Δεδομένων –  Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50
Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης  (social media) 25
Ηλεκτρονική εφημερίδα 50

 

4) ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σύνταξη εγγράφων - φορμών 50
Αγγλικά για τον χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25
Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25

 

5) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
Εικαστικό Εργαστήρι 50
Φωτογραφία 25

 

6) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25

Τσιγγάνοι-Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50

 

Υπεύθυνη δήμου ΚΔΒΜ Στεφανοπούλου Δήμητρα Τηλ. 26653-60018