Έλεγχοι του ΣΔΟΕ σε επιχειρήσεις στην Πάργα

2013-06-21 15:14

Κλιμάκια ελέγχου του ΣΔΟΕ Ηπείρου συνεπικουρούμενα από επιθεωρητές εργασίας προέβησαν

σε έλεγχο 53 επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Πάργας. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι σχεδόν ο ένας στους τρεις επιχειρηματίες (30%) είχε διαπράξει κάποια παράβαση. Οι παραβάσεις αφορούσαν στην μη έκδοση αποδείξεων και στην απασχόληση ανασφάλιστων εργαζόμενων.