Άδειες λαϊκών αγορών από τον Δήμο Ιωαννιτών

2015-03-07 19:25

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης (Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού) της Π.Ε. Ιωαννίνων

ανακοινώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι για πλήρωση νέων θέσεων από υπάρχουσες άδειες λαϊκών αγορών στις νέο-ιδρυθείσες λαϊκές αγορές του Δήμου Ιωαννιτών καθώς και για την επανατοποθέτηση των πωλητών στις λαϊκές αγορές που λειτουργούν, σύμφωνα με τον Ν.4264/14 “Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις” και την 717/2014 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ιωαννιτών, μπορούν να προσέλθουν στην Υπηρεσία (Γραφείο 106) από την Δευτέρα 09/03/2015 έως και Παρασκευή 20/03/2015 για την κατάθεση της αίτησης (παρέχεται από την υπηρεσία) σχετικά με την επιθυμία συμμετοχής σε αυτές.

Στην αίτηση θα πρέπει να δηλώνεται η επιθυμία συμμετοχής ανά ημέρα και Λαϊκή Αγορά, για την μοριοδότηση τους, στις κάτωθι Λαϊκές Αγορές:

 

Δευτέρα: Α) Σεισμόπληκτα : Θέσεις (56 Παραγωγικές – 24 Επαγγελματικές)

Β) Ανατολή 30 Θέσεις (24 Παραγωγικές – 6 Επαγγελματικές)

Τρίτη: Αμπελόκηποι 50 Θέσεις (40 Παραγωγικές – 10 Επαγγελματικές)

Πέμπτη: Πεντέλη-Δροσιά 60 Θέσεις (45 Παραγωγικές – 15 Επαγγελματικές)

Παρασκευή: Ανατολή (Κερασούντος) 45 Θέσεις (32 Παραγωγικές – 14 Επαγγελματικές)

Σάββατο: Καρδαμίτσια 40 Θέσεις (30 Παραγωγικές – 10 Επαγγελματικές)

 

Η μοριοδότηση των ενδιαφερομένων για την κατανομή των θέσεων θα γίνει σύμφωνα με:

Την παλαιότητα της Άδειας

Την ηλικία του δικαιούχου

Το ποσοστό αναπηρίας

Τον αριθμό των τέκνων και

Τις ημέρες συμμετοχής στις υπόλοιπες λαϊκές αγορές

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει, μαζί με την αίτηση να προσκομίσουν όποια από τα παρακάτω δικαιολογητικά υπάρχουν:

 

1) Φωτοτυπία τις άδειας πωλητή λαϊκών αγορών

2) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

3) Πιστοποιητικό αναπηρίας

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο)