'Εργα και ημέρες

2013-05-21 18:57

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας αναδείχτηκε ο ανάδοχος του έργου "Αποκτάσταση ζημιών από θεομηνίες στο επαρχιακό δίκτυο  του Δήμου Σουλίου(Καρβουνάρι-Ποταμιά) προϋπολογισμού 78.000 ευρώ.  Ανάδοχος είανι η εταιρεία Λιάνος κ. Αναστάσιος&ΣΙΑ.            

Στην τελική της φάση  εισέρχεται εξάλλου η κατασκευή του αρδευτικού έργου Μαργαριτίου Θεσπρωτίας, καθώς στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε τη δημοπράτησή του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στο έργο "Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας", με προϋπολογισμό 385.000 ευρώ.